Vores historie

FDF Svanninge-Faaborg

FDF Svanninge blev startet af Torben Banke 12. oktober 1950. Torben fungerede som kredsleder fra kredsens start til 1979 og han er stadig for mange tidligere og nuværende FDFere indbegrebet af FDF i Svanninge-Faaborg. Torben blev udnævnt til æresmedlem af kredsen og deltog så ofte det var muligt for ham i kredsens arrangementer til sin død 19. april 2013.

FDF i  Faaborg er omtalt første gang i 1907 og fungerede som selvstændig kreds indtil 1989,  hvor de to kredse blev slået sammen til det der i dag hedder FDF Svanninge-Faaborg.

Siden sammenlægningen er FDF Svanninge-Faaborg gået fra et medlemstal på 49 til i dag at tælle omkring 60 aktive medlemmer. En del af dem spiller i kredsens tamburkorps.

Et af kredsens realistiske mål er at blive 75 aktive medlemmer. Kredsen råder over mange dygtige ledere mellem 18 og 55 år, derudover har vi også en god håndfuld fantastiske hjælpeledere samt en aktiv bestyrelse og ikke mindst har kredsen en god støtte i FDF Svanninge-Faaborgs Venner. Vennerne støtter kredsen økonomisk blandt andet ved hvert år at arrangere et stort loppemarked med mange besøgende.