Samværsregler

FDF Svanninge-Faaborg

FDF Svanninge-Faaborg har efter den offentlige debat om overgreb på børn valgt at følge opfordringen fra FDF Landsforbundet om at drøfte og aftale samværsregler for kredsens arbejde med børn og unge. Samværsreglerne er drøftet og vedtaget i forsommeren 2011 og derefter forelagt bestyrelsen. Kredsledelsen sikrer, at samværsreglerne gennemgås med nye ledere.

Sammensætning af ledere

Vi tilstræber, at der er ledere af begge køn i alle klasser

Lejre

Der skal minimum deltage en voksen og en assistent på lejre, og vi tilstræber, at der deltager ledere af begge køn. For at opnå dette kan der laves aftaler om, at forældre deltager på lejre.

Omgangstone

Vi respekterer hinanden og forsøger at være lydhøre og konstruktive.

Opførsel, væremåde og ansvar

Som FDF-leder er man et forbillede for børnene – både i og udenfor FDF. Derfor skal man altid kunne stå inde for sine handlinger.

Fysisk kontakt og krænkelse af blufærdighed

Vi respektere børnenes blufærdighed. Der skal altid være to ledere vidende om situationen , som kræver særlig fysisk kontakt, for eksempel ved eftersyn af skovflåt.

Badning

Drenge og piger klæder om og bader hver for sig.

Rygning

Der ryges ikke, når børnene er til stede. Ved arrangementer i landsforbundets regi er landsforbundets regler gældende.

Alkohol

Der indtages ikke alkohol sammen med børnene. Ved arrangementer i landsforbundets regi er landsforbundets regler gældende. På kredsens egne ture og lejre kan ledere efter egen vurdering nyde én øl eller ét glas vin efter børnene er lagt i seng. Man optræder dog aldrig beruset ved arrangementer sammen med børnene.

Overnatning

Vi tilstræber, at drenge og piger sover hver for sig. Ledere kan sove sammen med børnene, hvis det skønnes nødvendigt eller fornuftigt, f.eks i forbindelse med hike eller bivuakovernatning. Dog skal der altid være mindst to voksne.

Samværsreglerne har to formål. Dels at skabe tryghed for forældre, der sender deres børn til vores FDF-aktiviteter. Dels at give opbakning til lederne, således at de trygt kan udføre deres arbejde i kredsen.

Det er vigtigt her at slå fast, at samværsreglerne ikke kan stå alene. Det væsentlige er den daglige opmærksomhed og samtaler om tingene, hvor åbenhed er en nødvendighed. Det er vigtigt, at man giver udtryk for tingene, hvis man undre sig over noget, så der ikke skabes unødvendige myter og rygter. Overordnet gælder det om at bruge sin sunde fornuft.

Alle kredsens ledere og bestyrelsesmedlemmer over 15 år har ingen anmærkninger på børneattesten, der omhandler overgreb på børn.